voordeel-vandaag.nl

Adviezen en tips om veel geld te besparen!

voordeel-vandaag.nl

Wat is een dynamisch energiecontract nu eigenlijk? Dit is een contract, waarbij je de kosten van elektriciteit en gas betaalt op basis van de werkelijke marktprijzen. Daarnaast betaal je dan nog een vergoeding in de vorm van abonnementskosten.

Mijn eigen dynamische energiecontract ervaringen

Zelf ben ik nu ongeveer een jaar in het bezit van een dergelijk contract. En ik kan wel zeggen dat dit de juiste keuze is geweest. Ook al had ik op het moment van afsluiten weinig keuze. Aangezien ik klant was bij het failliet gegane Welkom Energie, diende ik een nieuw energiecontract af te sluiten. Blijven bij Eneco was geen optie. De prijzen die zij in rekening brachten, waren gewoonweg absurd.

Eneco verplichte een contract, waar je na 1 maand weer vanaf kon. Dit heb ik dan ook direct gedaan. Door over te stappen naar een dynamisch contract, heb ik in 2,5 maand ruim 400 euro bespaard ten opzichte van de prijzen die Eneco hanteerde. Dit heeft mij dus een forse besparing op mijn vaste lasten opgeleverd.

Let goed op het risico

Voor mij heeft het goed uitgepakt. Er zit wel een risico verbonden aan een dynamisch energiecontract. Wanneer de prijzen gaan stijgen, dan zal je dit direct merken. De gasprijzen waren in juli en augustus gestegen naar ongekende hoogte. Gelukkig was dit in de zomermaanden het geval, waardoor de impact hiervan erg klein was. 

Inmiddels zijn met name de gasprijzen dermate gezakt, dat ik nog rond de 1€ voor een kuub gas betaal. In het modelcontract van Eneco ligt de prijs van gas daarentegen op dit moment nog steeds boven de 4€.

Gasprijs dynamisch contract

De facturering

Het factureren geschiedt maandelijks op basis van werkelijk verbruik en de werkelijke kosten. De factuur die je maandelijks ontvangt bevat verschillende componenten. 

Ten eerste wordt er een voorschot op basis van verwachte prijzen en verwacht verbruik voor de komende maand in rekening gebracht. Daarnaast wordt het verschil van de voorgaande maand, zowel voor verbruik als de prijzen in rekening gebracht. 

In november zal ik bijvoorbeeld een factuur ontvangen waarbij het verschil in verbruik en prijzen van oktober wordt verrekend en daarnaast zal ik een voorschot betalen voor de maand december. 

Naast de kosten van het verbruik betaal je ook een vast bedrag per product (gas en stroom) per maand. Dit ligt doorgaans tussen de 4€ en 5€ per product per maand. Tenslotte is er nog sprake van een kleine risico opslag op inkoopprijzen. Deze opslag ligt voor stroom zo rond de 0,02€ per kwh en voor gas ligt deze rond de 0,13€.

Stroomprijzen

De stroomprijzen vallen doorgaans fors goedkoper uit, dan dat dit bij een vast of variabel contract het geval is. Hiervoor is een vrij simpele verklaring. Bij een vast of variabel contract worden de prijzen gekoppeld aan de gasprijzen. 

Dit is historisch zo gegroeid, vanuit de tijden dat energie nog in zijn geheel werd opgewekt door energiecentrales die op gas draaide. In de werkelijkheid neemt het aandeel groene stroom, van zonne energie en windenergie, nog steeds toe. 

Deze duurzame energie is vele malen goedkoper. Bij een vast of variabel contract is dit een voordeel voor de energieleverancier.

Stroomprijzen

Bij een dynamisch contract voor energie is het de klant die hiervan profiteert

In de zomer zijn er met name in het weekend meerdere dagen geweest, dat ik geld toe kreeg op mijn stroom. Dit omdat er ontzettend veel zonne energie werd opgewekt. 

Stroom afnemen via een dynamisch energiecontract is voor mij dan ook een no brainer. 

Prijsplafond

Het aangekondigde prijsplafond maakt een dynamisch energiecontract afsluiten nog aantrekkelijker. Je bent door dit prijsplafond beschermd tegen onverwachte prijsstijgingen. Aan de andere kant profiteer je wel op het moment dat de prijs beneden het prijsplafond komt te liggen. Dit is bijvoorbeeld bij gas op dit moment het geval. 

Het prijsplafond zorgt ervoor dat het dynamische energiecontract nog aantrekkelijk wordt.

Extra besparen

Het dynamische energiecontract biedt ook nog extra mogelijkheden om te besparen op de kosten. Je zult zien dat de prijzen van stroom per uur variëren. Op een dag kan hier soms wel een factor 3 tussen zitten. Door ervoor te zorgen dat je gebruik maakt van apparaten zoals een wasmachine op de goedkope tijdstippen, kun je extra veel besparen.

Zelf heb ik een airco die ik ook gebruik voor het verwarmen. Deze airco laat ik draaien op het moment dat de energie goedkoop is. Zo bespaar ik dus op mijn gasverbruik en maak ik ook optimaal gebruik van goedkope stroom.

Wat ik zelf opmerk, is dat ik veel bewuster met mijn verbruik omga. Voorheen, met een vast voorschot per maand, zag je aan het einde van het jaar wel of je bij moest betalen. Maar nu via de app van Frank Energie, kan ik door de slimme meter exact zien wat mijn kosten zijn en hoe dit zich verhoudt tot het voorschot dat ik heb betaald. Wanneer je minder verbruikt, dan heb je alvast een spaarpot voor een volgende factuur. 

Bespaar ook op jouw energierekening!

Failliet van het verdienmodel van grote energiemaatschappijen

Om mij heen zie ik meer en meer mensen, die doorkrijgen dat je met dynamische energiecontracten veel geld kunt besparen. Doordat stroom en gas op dit moment goedkoop worden ingekocht, maar nog steeds tegen woekerprijzen worden verkocht, wordt er ontzettend veel geld verdient.

Op het moment dat het verplicht wordt deze dynamische contracten aan te bieden, komen de marges van de energiereuzen sterk onder druk te staan. Al kan ik mij ook voorstellen dat een dynamisch energiecontract bij Eneco of een dynamisch energiecontract bij Greenchoice nog steeds erg hoog zal uitvallen. 

Zij zullen waarschijnlijk een hoge toeslag op de prijzen gaan toepassen. Doordat er steeds meer dynamische energiecontract aanbieders bijkomen, zullen zij zich dan snel uit de markt gaan prijzen.

Verschillende aanbieders vergelijken

Er zit niet zo heel veel verschil in prijzen van dynamische energiecontracten. Dit omdat de marktprijs een gegeven is en voor iedereen gelijk. Het verschil zit alleen in de kosten die in rekening worden gebracht. Een dynamisch energiecontract vergelijken zal dan ook niet heel veel opleveren. Bovendien worden de prijzen op deze manier veel transparanter en kun je exact zien hoeveel een energiemaatschappij aan jou verdient.

Veelgestelde vragen

Een contract op basis van dynamische energieprijzen afsluiten is nog relatief nieuw. Daarom bestaan er bij veel mensen de nodige vragen omtrent dit thema. De meest voorkomende vragen hebben wij hieronder beantwoord.

Wat is het verschil tussen een dynamisch en variabel contract?

Bij een variabel tarief worden de prijzen doorgaans twee keer per jaar aangepast. Wel is het zo, dat dit de laatste maanden regelmatiger is gedaan, omdat de prijzen bleven stijgen. Ik vraag me echter wel af of de energiemaatschappijen dit bij een variabel energiecontract ook gaan doen, wanneer de prijzen dalen. Dit lijkt er voorlopig echter niet. 

Het dynamische tarief verschilt de prijs voor gas per dag, en voor stroom zelfs per uur.

Zijn er risico`s verbonden aan dynamische energietarieven?

Wanneer de prijzen stijgen, zal je dit direct merken. Wanneer de tarieven nog veel verder zouden stijgen, dan zal je forse rekeningen ontvangen. Echter, door de invoering van het prijsplafond is dit ondervangen. Je profiteert daarentegen wel wanneer de dynamische prijzen beneden het prijsplafond komen te liggen. Met de huidige prijzen is dit zeer aannemelijk.

Betaal je een voorschot?

Je dient wel een voorschot te betalen, maar geen vast voorschot zoals je dat voorheen kende. Je betaalt nu een voorschot voor een maand, waarbij na afloop van de maand de verschillen worden verrekend. Het betalen van een vast voorschot is dus voorgoed verleden tijd.

Betaal ik elke maand hetzelfde?

Doordat er niet met een vast voorschot wordt gewerkt, fluctueert het bedrag dat je dient te betalen. In de zomer zal je daardoor een erg lage factuur ontvangen. In de winter zal deze dan weer hoger liggen. Persoonlijk vinden wij het verstandig om hier rekening mee te houden. 

Schat in hoeveel je per jaar kwijt bent en stort dan vervolgens elke maand 1/12e van dit bedrag op een aparte betaalrekening. Je laat vervolgens de energiemaatschappij van die specifieke bankrekening incasseren. Zo zorg je ervoor dat de kosten gelijk over het jaar worden verdeeld. 

Wat waren de prijzen de afgelopen maanden?

Onderstaand een overzicht van de prijzen die ik zelf in de afgelopen maanden heb betaald. Hou er echter wel rekening mee, dat dit voor een ieder kan verschillen. Wanneer je meer stroom gebruikt op goedkope momenten, dan zal de gemiddelde prijs lager uitvallen. Hetzelfde geldt voor het gasverbruik op goedkopere dagen.

MaandStroomGas
dec-21€ 0,35€ 1,67
jan-22€ 0,33€ 1,54
feb-22€ 0,30€ 1,49
mrt-22€ 0,40€ 2,17
apr-22€ 0,32€ 1,78
mei-22€ 0,31€ 1,59
jun-22€ 0,35€ 1,70
jul-22€ 0,43€ 2,38
aug-22€ 0,56€ 2,91
sep-22€ 0,47€ 2,73
okt-22€ 0,26€ 1,33

De prijzen van de afgelopen maanden geven uiteraard geen enkele garantie voor de toekomst. Wanneer je toch liever een vast of variabel energiecontract wilt afsluiten, dan betaal je echter wel fors meer. Voor gas kan dit zelfs wel tot meer dan 4 keer zo hoog zijn.

Bespaar ook op jouw energierekening!

Ik ben inmiddels bijna een jaar in het bezit van een dynamisch energiecontract. En ik wel zeggen dat dit een erg goede keuze is geweest.