voordeel-vandaag.nl

Adviezen en tips om veel geld te besparen!

voordeel-vandaag.nl
Aanbeveling

Wettelijke garantie.

wettelijke garantie

Wat is het verschil tussen fabrieksgarantie en wettelijke garantie? Wist u dat u in veel gevallen veel langer recht hebt op garantie dan de fabrieksgarantie.

De termijn van de wettelijke garantie wordt bepaald op basis van de economische levensduur.

Hoe lang heeft u wettelijke garantie

Op basis van de het type product en da aanschafprijs, heeft de Uneto-vni tabellen opgesteld hoe lang u mag verwachten dat uw aangeschafte apparaat meegaat.

De rechten die u heeft binnen de economische levensduur, ook wel de wettelijke garantie genoemd, zijn niet geheel zwart/wit. Er zit een stukje interpretatie in.

Zaken die bepalen of je aanspraak kan maken op wettelijke garantie zijn onder andere:

  • Is het defect oorzaak als gevolg van normale slijtage.
  • Is er sprake van abnormaal gebruik.
  • Heeft de reparatie invloed op de levensduur.

Kunt u alle vragen met nee beantwoorden en valt u aanschaf nog binnen de termijn van de wettelijke garantie? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op gratis reparatie.

Het eerste wat van belang is, is dat de na de fabrieksgarantie de verkoper uw aanspreekpartner is. Als ze u doorverwijzen naar de fabrikant, dan moet u dit weigeren. Dit is in de wet vastgelegd.

Niet alles wordt kosteloos gerepareerd. Als voorbeelden worden wel eens aangehaald dat als het lampje in de koelkast kapotgaat, dat dit niet onder de wettelijke garantie valt.

 Gaat de beeldbuis van uw tv stuk, dan zal vervanging de levensduur van uw tv verlengen en zult u waarschijnlijk pro-rata de reparatiekosten moeten betalen.

De praktijk

Uit eigen ervaring kan ik u vertellen dat u zeker rechten heeft. U moet echter wel doorzetten en niet na de eerste afwijzing direct opgeven.

De verkoper zal u in veel gevallen erop wijzen dat de fabrieksgarantie is vervallen en dat u daarom geen recht op garantie heeft.

Zijn dit instructies of zijn de medewerkers niet op de hoogte? Die vraag heb ik me ook weleens gesteld.

Mijn eigen ervaring

Ik zal hier mijn ervaring met u delen en misschien kunt u hier uw voordeel mee doen.

Mijn wasdroger heeft op basis van de aanschafprijs een verwachte economische levensduur van 8 jaar, Na ruim 6 jaar ging de printplaat stuk. De reparatiekosten hiervan bedroegen maar liefst 300€. Je zou kunnen zeggen dat dit in de categorie hoe verdien je snel geld valt.

In mijn geval, een vervanging van de printplaat van een wasdroger, is niet iets wat nu opeens de levensduur van de wasdroger gaat verlengen. Dit is een onderdeel wat niet aan slijtage onderhevig zou moeten zijn. De slijtage gevoelige onderdelen zijn de lagers, motor de trommel etc.

Met deze redenatie ben ik het gevecht met de verkoper aangegaan.

Na een lange E-mailwisseling en de nodige telefoontjes uiteindelijk mijn rechtsbijstand ingeschakeld. Deze werden in eerste instantie ook afgewimpeld. Daarop een iets steviger schrijven opgesteld, met verwijzingen naar verschillende uitspraken van de geschillencommissie in vergelijkbare gevallen, die in mijn voordeel spraken.  Ook heb ik het Quelle arrest erbij gehaald. En afgesloten met de mededeling dat de zaak zal worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

De inhoud van het schrijven was overeenkomstig mijn E-mailwisseling, maar omdat het nu van de rechtsbijstand afkomstig was, maakt het toch meer indruk.

Op basis van dit schrijven was de reactietijd ineens een stuk langer. De uitspraak was echter dat de verkoper de gehele kosten van 300€ van de reparatie zal vergoeden.

De juiste aanpak

Het is van belang de juiste weg en stappen te volgen. Dit om te voorkomen dat u uw rechten verliest. Zo is het van belang ten eerste de verkoper op de hoogte te stellen en de verkoper te verzoeken het product te herstellen.

Gaat u bijvoorbeeld zelf op zoek naar een monteur en laat u het product herstellen, dan verliest u direct al uw rechten.

Goede bronnen

Kijk altijd eerst even op de website van de consumentenbond. Hier staat goed uitgelegd welke stappen u kunt ondernemen en in welke volgorde. Bovendien kunt u hier ook voorbeeldbrieven vinden die u kunt gebruiken.

Kijk ook op de website van de geschillencommissie of u een vergelijkbare zaak kunt vinden en wat daarvan de uitspraak was.

Conclusie

Recht hebben en recht halen zijn twee verschillende zaken. En helaas moet je voor recht halen doorzetten en jezelf niet latten afwimpelen. Bedrijven proberen weleens te profiteren van onwetendheid bij de consument. Kijk bijvoorbeeld ook eens op Premie overstappen energie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *