voordeel-vandaag.nl

Adviezen en tips om veel geld te besparen!

voordeel-vandaag.nl
nieuws

Wat verandert er zoal aan de zorgverzekering 2019?

Er verandert in 2019 het een en ander aan de zorgverzekering. Niet alleen gaan de premies flink omhoog maar ook de zorgtoeslag. Het zijn dus vooral de hogere inkomens die het in hun portemonnee gaan merken. Daarnaast wordt ook de inhoud van het basispakket op een aantal punten gewijzigd. Meer informatie over alle belangrijke wijzigingen kan je hieronder lezen. Het maakt tenslotte een behoorlijk onderdeel uit van de maandelijkse vaste lasten.

Veranderingen zorgverzekering 2019

Consumenten kunnen in deze periode van het jaar weer overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Jaarlijks stappen zo'n 500.000 Nederlanders over naar een andere verzekeraar. Op een bevolking van meer dan 17 miljoen en zo'n 14 miljoen verzekerden lijkt dat weinig, maar voor met name de kleinere zorgverzekeraars staat er veel op het spel.

Stunten met de prijzen zit er niet in. Iedereen gaat sowieso in 2019 meer betalen. De zorgpremies gaan met bijna 6% omhoog.

Zorgpremie stijgt

Iedere Nederlander met een zorgverzekering betaalt premie voor de basisverzekering. Komend jaar stijgt dit met bijna 6%. Een basisverzekering kost gemiddeld 118,50.

Ook de zorgtoeslag omhoog

Miljoenen Nederlanders ontvangen maandelijks een compensatie van de overheid in de vorm van zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. In 2019 gaat de zorgtoeslag omhoog. Dit om de premiestijging te compenseren. U kunt op de website van de Belastingdienst zelf uw huurtoeslag berekenen.

U komt niet in aanmerking voor toeslag indien uw inkomen als alleenstaande hoger is dan 29.562 per jaar. Meerpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan 37.885 euro hebben er ook geen recht op. Vergeet niet uw zorgtoeslag aan te vragen!

Basispakket: Inhoud wijzigt iets

De basispakket verandert wat de inhoud betreft op een aantal punten. Er worden geen grote veranderingen doorgevoerd. De basisverzekering dekt veelgebruikte zorg, ziekenhuisopnames en medicijnen. De basisverzekeringen verschillen per verzekeraar nauwelijks. Wel kan de premie verschillen natuurlijk en de mate waarop declaraties ingediend worden en hoe er betaald wordt. De veranderingen zetten we hieronder op een rij:

  • Voor zittend ziekenvervoer zal de vergoeding iets ruimer worden;
  • Bij de aandoening COPD (longaandoening) wordt de oefentherapie nu vanaf de eerste behandeling vergoed;
  • Aan het pakket wordt een dekking voor Gecombineerde Leefstijl Interventie toegevoegd;
  • Voor medicijnen zal de eigen bijdrage worden beperkt tot een maximaal bedrag van €250;
  • Uit het basispakket: Mineralen en vitaminen zonder recept;
  • Uit het basispakket: Paracetamol (dosering vanaf duizend milligram).

Duurste zorgverzekeraars 2019

Wat worden in 2019 de duurste zorgverzekeraars? Daarvoor moet u niet alleen naar de premie voor de basisverzekering kijken. Maar indien u geen aanvullende verzekeringen afsluit dan zijn Achmea, CZ met 7,50 en 8,55 euro de twee duurste verzekeraars.

Bron: zorgwijzer

Al met al wordt het leven er niet goedkoper op. De veranderingen in de zorgverzekering 2019 helpen hierbij niet. Ook de energieprijzen stijgen ook de pan uit, maar hier kunt u misschien nog op besparen met het binnenhalen van een overstappremie of in ieder geval opzoek naar de goedkoopste energieleverancier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *